بهینه سازی Mysql در سرور لینوکس

my sql

بهینه سازی و افزایش سرعت لود اطلاعات از دیتابیس (mysql) سرور نیاز هست تغییراتی به شکل دستی در سرور داده شود . برای انجام این تغییرات نیاز به ویرایش فایل my.cnf داریم
پس :

nano /etc/my.cnf
در حال اولیه و سرور خام هیچ اطلاعاتی در این فایل وجود ندارد و برای تنظیم این اطلاعات بر اساس مشخصات سرور مجازی یا اختصاصی شما نیاز به دانستن مشخصات رم و پردازنده سرور دارید
توجه داشته باشید که شبیه این تنظیمات را شاید در جاهای مختلفی دیده باشید اما تنظیماتی که در زیر مشاهده میکنید حاصل تحقیق و تلفیق کانفیگها مختلف توسط نگارنده بوده و برای جلوگیری از سوء استفاده ها و هزینه های نا متعارفی که به عنوان کانفیگ سرور از صاحبان سرور گرفته میشود به اشتراک گذاشته و امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار گیرد.
[mysqld]local-infile=0
skip-locking
query_cache_limit=1M
query_cache_size=*M // سی و دو مگابایت به ازای هر یک گیگ رم
query_cache_type=1
max_user_connections=150
max_connections=500
interactive_timeout=100
wait_timeout=100
connect_timeout=10
thread_cache_size=128
key_buffer=*M // شصت و چهار مگ به ازای هر یک گیگ رم
join_buffer=1M
max_allowed_packet=128M
table_cache=1024
record_buffer=1M
sort_buffer_size=*M // یک مگابایت به ازای هر یک گیگ رم
read_buffer_size=*M // یک مگابایت به ازای هر یک گیگ رم
read_rnd_buffer_size=*M // یک مگابایت به ازای هر یک گیگ رم
max_connect_errors=20
thread_concurrency=* // تعداد پردازنده ضربدر دو
myisam_sort_buffer_size=64M
server-id=1
[safe_mysqld] err-log=/var/log/mysqld.log
open_files_limit=8192
[mysqldump] quick
max_allowed_packet=16M
[mysql] no-auto-rehash
#safe-updates
[isamchk] sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M
[myisamchk] key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M
[mysqlhotcopy] interactive-timeout
منبع : پیشگام سرور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *